Η HMS στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης έρευνας, για την εξέλιξη της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε θέματα συντήρησης

photo-of-building

O οδηγός GloMe – The Global Metricators Guidebook βρίσκεται πλεόν σε κυκλοφορία και είναι εξαιρετικά χρήσιμο υλικό για οποιονδήποτε ασχολείται με τη συντήρηση.

Σκοπός της HMS

1.

Η θεμελίωση της Συντήρησης σε επιστημονική και τεχνολογική βάση, και η ανάδειξη της σημασίας της για ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα, βλάβες και καταστροφές

2.

Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της Συντήρησης στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης /οργανισμού

3.

Η διάδοση των αρχών και των επιστημονικών εξελίξεων σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας και εφαρμοσμένων πρακτικών στο χώρο της Συντήρησης και της Διαχείρισης τεχνικών μέσων.

4.

Η αναγνώριση της σημασίας της Συντήρησης σε παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες, καθώς επίσης στο περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια

Γίνε μέλος

Γίνε μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας στην Ελλάδα σε θέματα διοίκησης της
συντήρησης ερχόμενος σε επαφή με στελέχη του χώρου

Γεφυρώνουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα & την πραγματική οικονομία

company
Είστε επιχείρηση;

Στείλτε τίτλους θεμάτων ή προβλημάτων που αντιμετωπίζετε και επιθυμείτε να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματικών εργασιών
σπουδαστών

Είστε Ακαδημαϊκός/Ερευνητικός φορέας;

Ενημερώστε μας για δυνατότητες ανάληψης εργασιών στο χώρο της Συντήρησης

PngItem_3257065

Ομάδες εργασίας

Asset Management

Health & Safety

Maintenance Management

Training

Certification

Υποστηρικτές

Εγγραφείτε στο newsletter μας