Συλλογικά Μέλη

Αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρίας εκπροσωπούνται από έναν αριθμό αντιπροσώπων, αριθμό ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Η εταιρεία πληρώνει το ποσό εγγραφής με την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και την ετήσια συνδρομή της. Η ετήσια συνδρομή θα ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, από την εγγραφή της εταιρείας.

Ετήσιες Συνδρομές για συλλογικά μέλη

Καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων.

Αριθμός ατόμων 0-10

€135

Αριθμός ατόμων 11-100

€200

Αριθμός ατόμων 101-250

€330

Αριθμός ατόμων 251-1000

€530

Αριθμός ατόμων 1000-2500

€870

Αριθμός ατόμων 2500-

€1330

Κόστος εγγραφής

Η εγγραφή για τα συλλογικά μέλη αντιστοιχεί στο ποσό των 200€ και πληρώνεται εφόσον γίνει η έγκριση της εταιρείας μέλους, μαζί με το ποσό της ετήσιας συνδρομής.

Διαδικασία εγγραφής

  1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης ή της έντυπης δήλωσης.
  2. Έγκριση του Διοικητικού συμβουλίου για αποδοχή
  3. Εξόφλιση του ποσού εγγραφής και του ποσού ετήσιας συνδρομής

Λογαριασμός κατάθεσης

ALPHA BANK, Αρ. Λογαριασμού : 712-00-2002-004884
(IBAN:GR98 0140 7120 7120 0200 2004 884) Hellenic Maintenance Society

Παρακαλούμε να φαίνεται καθαρά το όνομα του καταθέτη