Σκοπός της HMS

1.

Η θεμελίωση της Συντήρησης σε επιστημονική και τεχνολογική βάση, και η ανάδειξη της σημασίας της για ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα, βλάβες και καταστροφές

2.

Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της Συντήρησης στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης /οργανισμού

3.

Η διάδοση των αρχών και των επιστημονικών εξελίξεων σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας και εφαρμοσμένων πρακτικών στο χώρο της Συντήρησης και της Διαχείρισης τεχνικών μέσων.

4.

Η αναγνώριση της σημασίας της Συντήρησης σε παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες, καθώς επίσης στο περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια

Η HMS στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης έρευνας, για την εξέλιξη της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε θέματα συντήρησης

photo-of-building

Γίνε μέλος

Γίνε μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας στην Ελλάδα σε θέματα διοίκησης της
συντήρησης ερχόμενος σε επαφή με στελέχη του χώρου

O οδηγός GloMe – The Global Metricators Guidebook βρίσκεται πλεόν σε κυκλοφορία και είναι εξαιρετικά χρήσιμο υλικό για οποιονδήποτε ασχολείται με τη συντήρηση.

Γεφυρώνουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα & την πραγματική οικονομία

company
Είστε επιχείρηση;

Στείλτε τίτλους θεμάτων ή προβλημάτων που αντιμετωπίζετε και επιθυμείτε να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματικών εργασιών
σπουδαστών

Είστε Ακαδημαϊκός/Ερευνητικός φορέας;

Ενημερώστε μας για δυνατότητες ανάληψης εργασιών στο χώρο της Συντήρησης

PngItem_3257065

Ομάδες εργασίας

Asset Management

Health & Safety

Maintenance Management

Training

Certification

Υποστηρικτές

Εγγραφείτε στο newsletter μας