Δόκιμα – Σπουδάζοντα Μέλη

Φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας των Τακτικών Μελών, αλλά χωρίς να επιθυμούν να γίνουν άμεσα Τακτικά Μέλη.

Φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την Τεχνολογία και τη Διοίκηση της Συντήρησης, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη.

Φυσικά πρόσωπα που έχουν πάνω από πέντε έτη εμπειρίας σε διοικητική ή εποπτική θέση στο χώρο της Συντήρησης.

Σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού για τους οποίους η Τεχνολογία και Διοίκηση της Συντήρησης άπτεται του αντικειμένου των σπουδών τους.

Ετήσιες συνδρομές για δόκιμα – σπουδάζοντα μέλη

20 Ετησίως
  •  

Το κόστος εγγραφής για δόκιμα και σπουδάζοντα μέλη είναι δωρεάν.

Διαδικασία Εγγραφής

Λογαριασμός κατάθεσης

ALPHA BANK, Αρ. Λογαριασμού : 712-00-2002-004884
(IBAN: GR98 0140 7120 7120 0200 2004 884)

HELLENIC MAINTENANCE SOCIETY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΦΜ: 998361742 | ΔΟΥ: Ζ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 21 – ΤΚ 57001 -ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε να φαίνεται καθαρά το όνομα του καταθέτη