.

Μενού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εκστρατεία για ασφαλείς & υγιείς χώρους εργασίας

Η HMS συμμετείχε επίσημα ως Εθνικός Εταίρος της Εκστρατείας για Ασφαλείς & Υγιείς Χώρους Εργασίας.

Οι ασφαλείς εργασίες συντήρησης στο επίκεντρο της νέας εκστρατείας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας.

Η συντήρηση είναι σημαντική για την πρόληψη κινδύνων στους χώρους εργασίας, αλλά αποτελεί αυτή καθαυτή δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας για τους εργαζόμενους που εκτελούν εργασίες συντήρησης. Εκτιμάται ότι το 10-15% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην Ευρώπη μπορεί να αποδοθεί σε μη ορθή εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι εργασίες συντήρησης να διενεργούνται δεόντως, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλειας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Διαβάστε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης

Ενημερωθείτε για την Εκστρατεία από τον … NAPO

Share:

Περισσότερα Άρθρα