Συλλογικά Μέλη

Αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρίας που εκπροσωπούνται από έναν αριθμό αντιπροσώπων, αριθμό ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων.

Η εταιρεία πληρώνει το ποσό εγγραφής με την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και την ετήσια συνδρομή της.

Η ετήσια συνδρομή θα ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, από την εγγραφή της εταιρείας.

Ετήσιες συνδρομές για συλλογικά μέλη

Καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων.

Αριθμός Ατόμων

0-10
135 Ετησίως
  • 2 Εκπρόσωποι

Αριθμός Ατόμων

11-100
200 Ετησίως
  • 3 Εκπρόσωποι

Αριθμός Ατόμων

101-250
330 Ετησίως
  • 4 Εκπρόσωποι

Αριθμός Ατόμων

251-1000
530 Ετησίως
  • 6 Εκπρόσωποι

Αριθμός Ατόμων

1000-2500
870 Ετησίως
  • 8 Εκπρόσωποι

Αριθμός Ατόμων

2500-
1330 Ετησίως
  • 10 Εκπρόσωποι

Η εγγραφή για τα συλλογικά μέλη αντιστοιχεί στο ποσό των 200€ και πληρώνεται εφόσον γίνει η έγκριση της εταιρείας μέλους, μαζί με το ποσό της ετήσιας συνδρομής.

Διαδικασία εγγραφής

Λογαριασμός κατάθεσης

ALPHA BANK, Αρ. Λογαριασμού : 712-00-2002-004884
(IBAN: GR98 0140 7120 7120 0200 2004 884)

HELLENIC MAINTENANCE SOCIETY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΦΜ: 998361742 | ΔΟΥ: Ζ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 21 – ΤΚ 57001 -ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε να φαίνεται καθαρά το όνομα του καταθέτη