Τακτικά Μέλη

Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με το χώρο της Συντήρησης, και είναι πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή έχουν παρακολουθήσει συναφή με το χώρο της Συντήρησης προγράμματα εκπαίδευσης.

Επίσης, εκπαιδευτικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου, καθώς και εκπαιδευτές σε ανάλογα προγράμματα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ ή άλλα), και όσοι ασκούν το επάγγελμα του συμβούλου οργάνωσης συντήρησης.

Ετήσιες συνδρομές για τακτικά μέλη

40 Ετησίως
  •  

Το κόστος εγγραφής για τα τακτικά μέλη αντιστοιχεί στο ποσό των 40€ και εξοφλείται μετά την έγκριση του ατόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διαδικασία Εγγραφής

Λογαριασμός κατάθεσης

ALPHA BANK, Αρ. Λογαριασμού : 712-00-2002-004884
(IBAN: GR98 0140 7120 7120 0200 2004 884)

HELLENIC MAINTENANCE SOCIETY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΦΜ: 998361742 | ΔΟΥ: Ζ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 21 – ΤΚ 57001 -ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε να φαίνεται καθαρά το όνομα του καταθέτη