.

Μενού

Στοιχεία Επικοινωνίας

12o Webinar HMS – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.0

Στρατηγική Διαχείρισης της Επικινδυνότητας στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Δηλώστε συμμετοχή στο 12ο Webinar της HMS!

Θέματα της εκδήλωσης περιλαμβάνουν:

  • Το υπόδειγμα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης / το νέο εργασιακό & κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.
  • Το μέλλον της εργασίας – νέες μορφές.
  • Τεχνητή νοημοσύνη: προτυποποίηση, νομοθεσία και ηθικό υπόβαθρο.
  • Νέοι & αναδυόμενοι κίνδυνοι, Ψυχοκοινωνικοί, Τεχνολογικοί.
  • Η στρατηγική του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας (EU-OSHA) 2020-2025.
  • Ψηφιοποίηση & Τεχνητή νοημοσύνη: προτυποποίηση, νομοθεσία και ηθικό υπόβαθρο.
  • Κυβερνοασφάλεια.
  • Τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στη βιομηχανία: Ψηφιακές εφαρμογές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συνάφεια με την ΥΑΕ 4.0.
  • Ο ρόλος της Ασφάλειας & Υγείας στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Share:

Περισσότερα Άρθρα