Η HMS (Hellenic Maintenance Society) στην προσπάθειά της να αναβαθμίσει την εκπαίδευση των ανθρώπων του χώρου της συντήρησης στην Ελλάδα, ανέπτυξε μια σειρά webinars την οποία έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μέλη της.

10o Webinar HMS - Τι είναι ο OEE και πως λειτουργεί;

9ο Webinar HMS - Εισαγωγή στην επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων
Έκτακτο Webinar HMS - Μέτρα των επιχειρήσεων για τον κορονοϊό
8o Webinar HMS - Κρίσιμα σημεία στην διαγνωστική ανάλυση των δονήσεων

7o Webinar HMS - Εισαγωγή στον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια CF-GAS REGULATION) 517/2014
6o Webinar HMS -Total productive maintenance (TPM) - Ο δρόμος για το world class manufacturing
5o Webinar HMS -Το CO2 ως ψυκτικό ρευστό. Ιδιότητες CO2, δευτερεύον σύστημα, σύστημα CO2 cascade...
4o Webinar HMS -Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος
3o Webinar HMS -Μπαταρίες έλξεως & φορτιστές υψηλής συχνότητας
2o Webinar HMS -Προγνωστική συντήρηση βάση κατάστασης