.

Μενού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τι είναι η HMS

About HMS

Σκοπός της HMS

1.

Η θεμελίωση της Συντήρησης σε επιστημονική και τεχνολογική βάση, και η ανάδειξη της σημασίας της για ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα, βλάβες και καταστροφές

2.

Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της Συντήρησης στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης /οργανισμού

3.

Η διάδοση των αρχών και των επιστημονικών εξελίξεων σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας και εφαρμοσμένων πρακτικών στο χώρο της Συντήρησης και της Διαχείρισης τεχνικών μέσων.

4.

Η αναγνώριση της σημασίας της Συντήρησης σε παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες, καθώς επίσης στο περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια

Σκοπός της HMS

Η θεμελίωση της Συντήρησης σε επιστημονική και τεχνολογική βάση, και η ανάδειξη της σημασίας της για ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα, βλάβες και καταστροφές

Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου της Συντήρησης στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία κάθε επιχείρησης /οργανισμού

Η διάδοση των αρχών και των επιστημονικών εξελίξεων σε θέματα διοίκησης, τεχνολογίας και εφαρμοσμένων πρακτικών στο χώρο της Συντήρησης και της Διαχείρισης τεχνικών μέσων.

Η αναγνώριση της σημασίας της Συντήρησης σε παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες, καθώς επίσης στο περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια

Μέλη

Γιατί να γίνω Μέλος

Είτε αποτελείς φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία του κλάδου γίνε και εσύ μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας στην Ελλάδα σε θέματα διοίκησης της συντήρησης ερχόμενος σε επαφή με στελέχη του χώρου

Διαδικασία Εγγραφής

Ανακάλυψε τα προνόμια των μελών της HMS

Συμμετοχή σε συνέδρια (εθνικά και διεθνή), με σημαντικές εκπτώσεις
Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη τη θεματολογία της Συντήρησης (εκπτώσεις 10%)
Δωρεάν διανομή του Ευρωπαϊκού περιοδικού MaintWorld (4 τεύχη το χρόνο) με αναγνωρισμένο κύρος στο χώρο της Συντήρησης
Δικτύωση με την ευρωπαϊκή κοινότητα της συντήρησης EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies)
Δυνατότητα συμμετοχής στις ομάδες εργασίας της EFNMS και της ΗΜS
Ενημέρωση μέσω των περιοδικών εκδόσεων των newsletters και του site hms-gr.eu (ειδικός χώρος με πρόσβαση μόνο για τα μέλη) για θέματα που άπτονται της συντήρησης
Δυνατότητα εύρεσης εργασίας (ατομικά μέλη) ή εύρεσης εργαζομένων (εταιρικά μέλη)
Για τα εταιρικά μέλη παροχή εκπτώσεων στα πακέτα χορηγιών στις εκδηλώσεις που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η HMS
Δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων και απόψεων σε θέματα συντήρησης
Κύρος και αναγνωρισιμότητα ως μέλος της HMS
Συμβάλεις και εσύ στην αναβάθμιση του ρόλου της συντήρησης

Μέλη

Γιατί να γίνω Μέλος

Είτε αποτελείς φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία του κλάδου γίνε και εσύ μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας στην Ελλάδα σε θέματα διοίκησης της συντήρησης ερχόμενος σε επαφή με στελέχη του χώρου

Διαδικασία Εγγραφής

Κατηγορίες Μελών

Συλλογικά Μέλη

200€/εγγραφή

Αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρίας εκπροσωπούνται από έναν αριθμό αντιπροσώπων, αριθμό ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Η εταιρεία πληρώνει το ποσό εγγραφής με την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και την ετήσια συνδρομή της. Η ετήσια συνδρομή θα ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, από την εγγραφή της εταιρείας.

Περισσότερα

Συλλογικά Μέλη

200 / Εγγραφή
  • 0-10 άτομα : 135€ ΕΤΗΣΙΩΣ
  • 11-100 άτομα : 200€ ΕΤΗΣΙΩΣ
  • 101-250 άτομα : 330€ ΕΤΗΣΙΩΣ
  • 251-1000 άτομα : 530€ ΕΤΗΣΙΩΣ
  • 1000-2500 άτομα : 870€ ΕΤΗΣΙΩΣ
  • 2500- άτομα : 1330€ ΕΤΗΣΙΩΣ

Τακτικά Μέλη

40€/εγγραφή

Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με το χώρο της Συντήρησης, και είναι πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή έχουν παρακολουθήσει συναφή με το χώρο της Συντήρησης προγράμματα εκπαίδευσης. Επίσης, εκπαιδευτικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου, καθώς και εκπαιδευτές σε ανάλογα προγράμματα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ ή άλλα), και όσοι ασκούν το επάγγελμα του συμβούλου οργάνωσης συντήρησης.

Περισσότερα

Τακτικά Μέλη

40 / Εγγραφή
  • Ετήσιες συνδρομές για τακτικά μέλη: 40€ ΕΤΗΣΙΩΣ

Σπουδάζοντα Μέλη

Δωρεάν Εγγραφή

Φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας των Τακτικών Μελών, αλλά χωρίς να επιθυμούν να γίνουν άμεσα Τακτικά Μέλη. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την Τεχνολογία και τη Διοίκηση της Συντήρησης, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη. Φυσικά πρόσωπα που έχουν πάνω από πέντε έτη εμπειρίας σε διοικητική ή εποπτική θέση στο χώρο της Συντήρησης. Σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού για τους οποίους η Τεχνολογία και Διοίκηση της Συντήρησης άπτεται του αντικειμένου των σπουδών τους.

Περισσότερα

Δόκιμα/Σπουδάζοντα Μέλη

Δωρεάν / Εγγραφή
  • Ετήσιες συνδρομές για σπουδάζοντα μέλη: 20€ ΕΤΗΣΙΩΣ

Τακτικά Μέλη

40€/εγγραφή

Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με το χώρο της Συντήρησης, και είναι πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή έχουν παρακολουθήσει συναφή με το χώρο της Συντήρησης προγράμματα εκπαίδευσης. Επίσης, εκπαιδευτικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου, καθώς και εκπαιδευτές σε ανάλογα προγράμματα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ ή άλλα), και όσοι ασκούν το επάγγελμα του συμβούλου οργάνωσης συντήρησης.

Περισσότερα

Σπουδάζοντα Μέλη

Δωρεάν Εγγραφή

Φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας των Τακτικών Μελών, αλλά χωρίς να επιθυμούν να γίνουν άμεσα Τακτικά Μέλη. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την Τεχνολογία και τη Διοίκηση της Συντήρησης, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη. Φυσικά πρόσωπα που έχουν πάνω από πέντε έτη εμπειρίας σε διοικητική ή εποπτική θέση στο χώρο της Συντήρησης. Σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού για τους οποίους η Τεχνολογία και Διοίκηση της Συντήρησης άπτεται του αντικειμένου των σπουδών τους.

Περισσότερα

Συλλογικά Μέλη

200€/εγγραφή

Αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρίας εκπροσωπούνται από έναν αριθμό αντιπροσώπων, αριθμό ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Η εταιρεία πληρώνει το ποσό εγγραφής με την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και την ετήσια συνδρομή της. Η ετήσια συνδρομή θα ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, από την εγγραφή της εταιρείας.

Περισσότερα

EFNMS

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Εταιρειών Συντήρησης

Οι στόχοι του EFNMS είναι η βελτίωση της συντήρησης προς όφελος των επαγγελματιών συντήρησης της Ευρώπης.

Με τον όρο ‘συντήρηση’ εννοούμε τον συνδυασμό τεχνικών, διοικητικών και διαχειριστικών ενεργειών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός αντικειμένου που προορίζεται να το διατηρήσει ή να το επαναφέρει σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία του. Η συντήρηση είναι ύψιστης σημασίας για το εμπόριο , για το περιβάλλον και για τη γενική υγεία και ασφάλεια.

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, η EFNMS είναι ο κύριος συντονιστικός οργανισμός για τις μη κερδοσκοπικές Εθνικές Εταιρείες Συντήρησης στην Ευρώπη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η ανάπτυξη του επάγγελματος της συντήρησης, η ενίσχυση της καινοτομίας στη συντήρηση και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημαντικότητα και τη σημασία της συντήρησης και της διαχείρισης εξοπλισμού.

Συνεργάτες και μέλη της HMS

Μέλη της EFNMS στην Ευρώπη

Ετήσιες συνδρομές για συλλογικά μέλη

Καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων.
* Η εγγραφή για τα συλλογικά μέλη αντιστοιχεί στο ποσό των 200€ και πληρώνεται εφόσον γίνει η έγκριση της εταιρείας μέλους, μαζί με το ποσό της ετήσιας συνδρομής.

Ετήσιες συνδρομές για Τακτικά μέλη

* Το κόστος εγγραφής για τα τακτικά μέλη αντιστοιχεί στο ποσό των 40€ και εξοφλείται μετά την έγκριση του ατόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ετήσιες συνδρομές για δόκιμα – σπουδάζοντα μέλη

* Το κόστος εγγραφής για δόκιμα και σπουδάζοντα μέλη είναι δωρεάν.