.

Μενού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εγγραφή

Εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης συνδρομών HMS

Γιατί να γίνω Μέλος

Είτε αποτελείς φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία του κλάδου γίνε και εσύ μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας στην Ελλάδα σε θέματα διοίκησης της συντήρησης ερχόμενος σε επαφή με στελέχη του χώρου

Συλλογικά Μέλη

200€ /εγγραφή
Αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρίας εκπροσωπούνται από έναν αριθμό αντιπροσώπων, αριθμό ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Η εταιρεία πληρώνει το ποσό εγγραφής με την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και την ετήσια συνδρομή της. Η ετήσια συνδρομή θα ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, από την εγγραφή της εταιρείας.
Περισσότερα

Τακτικά Μέλη

40€ /εγγραφή
Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με το χώρο της Συντήρησης, και είναι πτυχιούχοι ανωτάτης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή έχουν παρακολουθήσει συναφή με το χώρο της Συντήρησης προγράμματα εκπαίδευσης. Επίσης, εκπαιδευτικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου, καθώς και εκπαιδευτές σε ανάλογα προγράμματα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ ή άλλα), και όσοι ασκούν το επάγγελμα του συμβούλου οργάνωσης συντήρησης.
Περισσότερα

Σπουδάζοντα Μέλη

Δωρεάν Εγγραφή
Φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας των Τακτικών Μελών, αλλά χωρίς να επιθυμούν να γίνουν άμεσα Τακτικά Μέλη. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την Τεχνολογία και τη Διοίκηση της Συντήρησης, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη. Φυσικά πρόσωπα που έχουν πάνω από πέντε έτη εμπειρίας σε διοικητική ή εποπτική θέση στο χώρο της Συντήρησης. Σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού για τους οποίους η Τεχνολογία και Διοίκηση της Συντήρησης άπτεται του αντικειμένου των σπουδών τους.
Περισσότερα

Ετήσιες συνδρομές για συλλογικά μέλη

Καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων.
* Η εγγραφή για τα συλλογικά μέλη αντιστοιχεί στο ποσό των 200€ και πληρώνεται εφόσον γίνει η έγκριση της εταιρείας μέλους, μαζί με το ποσό της ετήσιας συνδρομής.

Ετήσιες συνδρομές για Τακτικά μέλη

* Το κόστος εγγραφής για τα τακτικά μέλη αντιστοιχεί στο ποσό των 40€ και εξοφλείται μετά την έγκριση του ατόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο.